Dla nauczycieli

Ocenianie nauczycieli:
– regulamin (WKRÓTCE)
załącznik 1a – karta samooceny – nauczyciel stażysta
załącznik 1aP – karta samooceny – nauczyciel stażysta pedagog
załącznik 2a – karta samooceny – nauczyciel kontraktowy
załącznik 2aP – karta samooceny – nauczyciel kontraktowy pedagog
załącznik 3a – karta samooceny – nauczyciel mianowany
załącznik 3aP – karta samooceny – nauczyciel mianowany pedagog
załącznik 4a – karta samooceny – nauczyciel dyplomowany
załącznik 4aP – karta samooceny – nauczyciel dyplomowany pedagog
załącznik 1aB – karta samooceny – nauczyciel stażysta
załącznik 2aB – karta samooceny – nauczyciel kontraktowy
załącznik 3aB – karta samooceny – nauczyciel mianowany
załącznik 4aB – karta samooceny – nauczyciel dyplomowany

Ocena efektywności udzielanej pomocy

Uzasadnienie oceny niedostatecznej

Wniosek – dopuszczenie podręcznika

Wniosek – program nauczania Branżowej Szkoły I Stopnia

Diagnoza wstępna uczniów klas pierwszych (wyniki egzaminów)

Diagnoza wstępna uczniów (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego ze średnimi wynikami wojewódzkimi oraz klasowymi)

Diagnoza wstępna środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów klasy I

Diagnoza środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów klas II, III i IV

Zgody, oświadczenia i potwierdzenia rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna (RODO) – do podpisu przez rodziców

Ocena efektów kształcenia

Sprawozdanie dla przewodniczących zespołów

Wniosek do poradni (plik .doc)

Wykaz uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny