Dla nauczycieli

Ocenianie nauczycieli:
- regulamin (WKRÓTCE)
- załącznik 1a – karta samooceny – nauczyciel stażysta
- załącznik 1aP - karta samooceny – nauczyciel stażysta pedagog
- załącznik 2a - karta samooceny – nauczyciel kontraktowy
- załącznik 2aP - karta samooceny – nauczyciel kontraktowy pedagog
- załącznik 3a - karta samooceny – nauczyciel mianowany
- załącznik 3aP - karta samooceny – nauczyciel mianowany pedagog
- załącznik 4a - karta samooceny – nauczyciel dyplomowany
- załącznik 4aP - karta samooceny – nauczyciel dyplomowany pedagog
- załącznik 1aB - karta samooceny – nauczyciel stażysta
- załącznik 2aB - karta samooceny – nauczyciel kontraktowy
- załącznik 3aB - karta samooceny – nauczyciel mianowany
- załącznik 4aB - karta samooceny – nauczyciel dyplomowany

Ocena efektywności udzielanej pomocy

Uzasadnienie oceny niedostatecznej

Wniosek – dopuszczenie podręcznika

Wniosek – program nauczania Branżowej Szkoły I Stopnia

Diagnoza wstępna uczniów klas pierwszych (wyniki egzaminów)

Diagnoza wstępna uczniów (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego ze średnimi wynikami wojewódzkimi oraz klasowymi)

Diagnoza wstępna środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów klasy I

Diagnoza środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów klas II, III i IV

Zgody, oświadczenia i potwierdzenia rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna (RODO) – do podpisu przez rodziców

Ocena efektów kształcenia

Sprawozdanie dla przewodniczących zespołów

Wniosek do poradni (plik .doc)

Wykaz uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny