Patron

staszicPod notką biograficzną znajdują się artykuły z życia szkoły. Artykuły te dotyczą Patrona.

Staszic Stanisław (1755 – 1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Lipsku, Getyndze i Paryżu.

W okresie Sejmu Czteroletniego wystąpił jako zwolennik Stronnictwa Patriotycznego i rzecznik reform. Domagał się zniesienia liberum veto, wprowadzenia dziedziczności tronu, praw politycznych dla mieszczan i poprawy sytuacji chłopów. W Księstwie Warszawskim (1807 – 1815) był członkiem Dyrekcji Edukacyjnej, Dyrekcji Skarbowej i od 1810 r. radcą stanu. Od 1800 działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, od 1808 pełnił funkcję prezesa tej organizacji. W Królestwie Polskim, w latach 1815 – 1824, był członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz dyrektorem generalnym Wydziału Przemysłu i Kunsztów. Od 1824 jako honorowy minister w Radzie Stanu.

W 1816 przekazał swe dobra (10 wsi) na własność chłopom, zobowiązując ich do wnoszenia opłat na cele gminne oraz do wpłacania czynszu do Kasy Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. W 1822 wniósł do Rady Stanu projekt uznania chłopów za wieczystych dzierżawców i wydania zakazu usuwania ich z gospodarstw.

Staszic należał do Inicjatorów badań z zakresu geologii. W studium
O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815) zamieścił mapę geologiczną Polski i krajów sąsiednich, będącą pionierskim opracowaniem w tej dziedzinie wiedzy. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Z jego inicjatywy powstała kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej, a w 1816 Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach. W dziele Ród ludzki (1819 – 1820) zawarł rozważania nad prawidłowościami rozwoju społeczeństw.

tablopatron

ARTYKUŁY:
Ślubowanie i Dzień Patrona w Mechaniku (7.02.2020)
Oddaliśmy hołd Patronowi Szkoły podczas jubileuszu
192 rocznica śmierci patrona szkoły – Stanisława Staszica
Rocznica urodzin Patrona naszej szkoły
Mechanik pamięta o patronie
260. rocznica urodzin Stanisława Staszica w Mechaniku
– Kinga Rylik laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce 2015
5 listopada 2014 – rocznica urodzin Patrona
– Wizyta uczniów Mechanika przy grobie patrona Stanisława Staszica – 14.05.2015
Pamięci prof. S. Kaczora
Program obchodów lat Patrona
Laureaci konkursu Wiedzy o Patronie

Uwaga!

Patronat medialny