Historia

Szkoła istnieje od 1947 roku, organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Feliks Przyłubski (polonista, autor znanego „Elementarza”). Przeprowadzono wówczas nabór do dwóch klas Szkoły Przemysłowej Z.P. „Metalurgia” i Gimnazjum Przemysłowego. Obie szkoły podlegały Zjednoczeniu Polskich Fabryk Drutu w Bytomiu oraz Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego w Warszawie.

W pierwszych latach szkoła nie miała swojego budynku ani warsztatów. Nauka odbywała się w różnych miejscach: w szkole ogólnokształcącej przy ul. Bugaj 4, w świetlicy „Metalurgii” i Fabryki Maszyn. Starania o uzyskanie budynku szkolnego i zorganizowanie własnych warsztatów powierzono Romanowi Rogalskiemu, ówczesnemu zastępcy kierownika wydziału mechanicznego Z.P. „Metalurgia”.

W 1949 r. zakupiono niewykończony budynek mieszczący się przy ul. Bugaj 4 z przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne. Przy adaptacji budynku brała udział młodzież i nauczyciele.

W maju 1949r. dyrektor Feliks Przyłubski odszedł do innej pracy. Zastąpił go Stanisław Górka. W  roku 1950 przeprowadzono pierwsze egzaminy czeladnicze w Szkole Przemysłowej i Gimnazjum Przemysłowym.

W roku szkolnym 1950/51, na bazie obu szkół, utworzono Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Metalowego. W 1951 – ustalono nazwę Technikum Mechaniczne Przemysłu Ciężkiego. Nauka trwała w nim 4 lata. Uczniów kształcono w dwóch specjalnościach: obróbka metalu skrawaniem i obróbka plastyczna metali. W roku 1952 odbyła się pierwsza matura: dyplomy techników otrzymało 115 absolwentów.

W latach 1952-57 szkoła nosiła nazwę Technikum Mechaniczne Ministerstwa Hutnictwa. W roku szkolnym 1954/55 rozpoczęto likwidację Technikum Mechanicznego. W związku z tym ustąpił dyrektor Stanisław Górka. Jego następca – Jan Kuciak, zaczął intensywne starania, by zapobiec likwidacji szkoły. Udało się to, a nawet zaplanowano jej dalszy rozwój.

W 1958r. powstał Komitet Budowy Szkoły. W marcu 1963 r. rozpoczęto budowę a w roku szkolnym 1966/67 młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku przy ul. 16 Stycznia 20 (obecnie ulica Brzeźnicka 20).

technikum_mechaniczne_1969Budynek naszej szkoły w 1969 roku

W 1973 została ustalona nowa nazwa placówki: Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W jego skład wchodziły: Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechaniczne Wydział dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe.

od 1 września 1974r., po przejściu Jana Kuciaka na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły został mgr Jordan Szczepaniak. 28 lutego 1991 r. odszedł na emeryturę dyrektor Jordan Szczepaniak. Jego następcą został dotychczasowy nauczyciel a zarazem absolwent Technikum Mechanicznego z 1967 r., mgr Zdzisław Dróżdż.

mechanik_szkola_1977Nasza szkoła w 1977 roku

Za kadencji dyrektora Dróżdża w 1991 r. utworzono przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 nową szkołę – Liceum Ogólnokształcące. Powstanie liceum spowodowało, że dotychczasowa nazwa Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przestała być aktualna i dlatego, od 1.09.1994 r., zmieniono ją na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. W 1994 roku szkoła została zakwalifikowana jako jedna z 60 w Polsce do Europejskiego Programu MOVE.

W 1996 utworzono nową klasę o profilu informatyczno-ekologicznym. W 1997 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia „Mechanika”, podczas którego nastąpiło nadanie szkole imienia patrona – Stanisława Staszica oraz wręczenie sztandaru. Od tego też roku szkoła należy do Klubu Szkół Staszicowskich.

W 2000 roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Koło Przyjaciół Węgier, które podlega działającemu w Radomsku Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W 2001 mgr Grzegorz Szymczak zrezygnował z funkcji wicedyrektora na rzecz stanowiska Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Nowym wicedyrektorem została mgr Ewa Grodzicka.

W 2002 roku mgr Zdzisław Drożdż po raz trzeci został wybrany na stanowisko dyrektora. W roku 2002 w związku z reformą szkolnictwa nazwa szkoły ponownie uległa zmianie – na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W roku 2002 utworzono Technikum Budowlane oraz klasę sportową w III LO.

W lutym 2003 roku uczniowie jednej z klas licealnych z własnej inicjatywy wydali gazetkę o nazwie „Mechaniczny Zawrót Głowy”. Wspólnymi siłami uczniów oraz nauczycieli w kwietniu 2003 roku rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej pt. „SuperMechanik”. W roku szkolnym 2003/2004 utworzono dwie nowe klasy: informatyczno-plastyczną i medialno-europejską. W roku szkolnym 2004/2005 roku powstała kolejna klasa – o nachyleniu informatyczno-matematycznym.

Z dniem 31 sierpnia 2005 na emeryturę przeszedł wicedyrektor Jacek Kaszyński, który w szkole pracował od 1972 roku. Od września 2005 roku obowiązki wicedyrektora szkoły pełni mgr Paweł Pichit.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 1.09.2006 r. powstał Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia powstania Technikum Mechanicznego. W skład komitetu weszli: Z.Drózdż, G.Szymczak, C.Bąbka, J.Chlastacz, B.Szumowska.

Od 1 września 2013 roku skład dyrekcji naszej szkoły przedstawia się następująco:
mgr Ewa Grodzicka – dyrektor
mgr Paweł Pichit – wicedyrektor
mgr Cezary Bąbka – wicedyrektor.

W 2013 roku w naszej szkole pojawiły się nowe kierunki kształcenia – technikum geodezyjne oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła obchodzi 70-lecie powstania technikum, 25-lecie powstania liceum ogólnokształcącego. To także pierwszy rok funkcjonowania Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. Zebraliśmy w  jednym miejscu materiały związane z tym jubileuszem – zapraszamy tutaj.

Uwaga!

Patronat medialny