Historia

Szkoła istnieje od 1947 roku, organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Feliks Przyłubski (polonista, autor znanego „Elementarza”). Przeprowadzono wówczas nabór do dwóch klas Szkoły Przemysłowej Z.P. „Metalurgia” i Gimnazjum Przemysłowego. Obie szkoły podlegały Zjednoczeniu Polskich Fabryk Drutu w Bytomiu oraz Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego w Warszawie.

W pierwszych latach szkoła nie miała swojego budynku ani warsztatów. Nauka odbywała się w różnych miejscach: w szkole ogólnokształcącej przy ul. Bugaj 4, w świetlicy „Metalurgii” i Fabryki Maszyn. Starania o uzyskanie budynku szkolnego i zorganizowanie własnych warsztatów powierzono Romanowi Rogalskiemu, ówczesnemu zastępcy kierownika wydziału mechanicznego Z.P. „Metalurgia”.

W 1949 r. zakupiono niewykończony budynek mieszczący się przy ul. Bugaj 4 z przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne. Przy adaptacji budynku brała udział młodzież i nauczyciele.

W maju 1949r. dyrektor Feliks Przyłubski odszedł do innej pracy. Zastąpił go Stanisław Górka. W  roku 1950 przeprowadzono pierwsze egzaminy czeladnicze w Szkole Przemysłowej i Gimnazjum Przemysłowym.

W roku szkolnym 1950/51, na bazie obu szkół, utworzono Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Metalowego. W 1951 – ustalono nazwę Technikum Mechaniczne Przemysłu Ciężkiego. Nauka trwała w nim 4 lata. Uczniów kształcono w dwóch specjalnościach: obróbka metalu skrawaniem i obróbka plastyczna metali. W roku 1952 odbyła się pierwsza matura: dyplomy techników otrzymało 115 absolwentów.

W latach 1952-57 szkoła nosiła nazwę Technikum Mechaniczne Ministerstwa Hutnictwa. W roku szkolnym 1954/55 rozpoczęto likwidację Technikum Mechanicznego. W związku z tym ustąpił dyrektor Stanisław Górka. Jego następca – Jan Kuciak, zaczął intensywne starania, by zapobiec likwidacji szkoły. Udało się to, a nawet zaplanowano jej dalszy rozwój.

W 1958r. powstał Komitet Budowy Szkoły. W marcu 1963 r. rozpoczęto budowę a w roku szkolnym 1966/67 młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku przy ul. 16 Stycznia 20 (obecnie ulica Brzeźnicka 20).

technikum_mechaniczne_1969Budynek naszej szkoły w 1969 roku

W 1973 została ustalona nowa nazwa placówki: Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W jego skład wchodziły: Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechaniczne Wydział dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe.

od 1 września 1974 r., po przejściu Jana Kuciaka na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły został mgr Jordan Szczepaniak. 28 lutego 1991 r. odszedł na emeryturę dyrektor Jordan Szczepaniak. Jego następcą został dotychczasowy nauczyciel a zarazem absolwent Technikum Mechanicznego z 1967 r., mgr Zdzisław Dróżdż.

mechanik_szkola_1977Nasza szkoła w 1977 roku

Za kadencji dyrektora Dróżdża w 1991 r. utworzono przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 nową szkołę – Liceum Ogólnokształcące. Powstanie liceum spowodowało, że dotychczasowa nazwa Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przestała być aktualna i dlatego, od 1.09.1994 r., zmieniono ją na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. W 1994 roku szkoła została zakwalifikowana jako jedna z 60 w Polsce do Europejskiego Programu MOVE.

W 1996 utworzono nową klasę o profilu informatyczno-ekologicznym. W 1997 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia „Mechanika”, podczas którego nastąpiło nadanie szkole imienia patrona – Stanisława Staszica oraz wręczenie sztandaru. Od tego też roku szkoła należy do Klubu Szkół Staszicowskich.

W 2000 roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Koło Przyjaciół Węgier, które podlega działającemu w Radomsku Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W 2001 mgr Grzegorz Szymczak zrezygnował z funkcji wicedyrektora na rzecz stanowiska Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Nowym wicedyrektorem została mgr Ewa Grodzicka.

W 2002 roku mgr Zdzisław Drożdż po raz trzeci został wybrany na stanowisko dyrektora. W roku 2002 w związku z reformą szkolnictwa nazwa szkoły ponownie uległa zmianie – na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W roku 2002 utworzono Technikum Budowlane oraz klasę sportową w III LO.

W lutym 2003 roku uczniowie jednej z klas licealnych z własnej inicjatywy wydali gazetkę o nazwie „Mechaniczny Zawrót Głowy”. Wspólnymi siłami uczniów oraz nauczycieli w kwietniu 2003 roku rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej pt. „SuperMechanik”. W roku szkolnym 2003/2004 utworzono dwie nowe klasy: informatyczno-plastyczną i medialno-europejską. W roku szkolnym 2004/2005 roku powstała kolejna klasa – o nachyleniu informatyczno-matematycznym.

Z dniem 31 sierpnia 2005 na emeryturę przeszedł wicedyrektor Jacek Kaszyński, który w szkole pracował od 1972 roku. Od września 2005 roku obowiązki wicedyrektora szkoły pełni mgr Paweł Pichit.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 1.09.2006 r. powstał Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia powstania Technikum Mechanicznego. W skład komitetu weszli: Z.Drózdż, G.Szymczak, C.Bąbka, J.Chlastacz, B.Szumowska.

Od września 2013 roku do sierpnia 2023 roku skład dyrekcji naszej szkoły przedstawiał się następująco:
mgr Ewa Grodzicka – dyrektor
mgr Paweł Pichit – wicedyrektor
mgr Cezary Bąbka – wicedyrektor.

W 2013 roku w naszej szkole pojawiły się nowe kierunki kształcenia – technikum geodezyjne oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła obchodziła 70-lecie powstania technikum, 25-lecie powstania liceum ogólnokształcącego. To także pierwszy rok funkcjonowania Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. Zebraliśmy w  jednym miejscu materiały związane z tym jubileuszem – zapraszamy tutaj.

Od września 2023 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. S. Staszica jest mgr Ewa Grodzicka, a wicedyrektorami mgr inż. Renata Poteralska oraz mgr Paweł Dudek.

Uwaga!

Patronat medialny