Szkolne Koło PCK

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych funkcjonuje Szkolne Koło PCK. Jednym z głównych zadań koła jest organizacja honorowego krwiodawstwa w szkole i wszelkich działań towarzyszących oddawaniu krwi. Członkowie koła zajmują się też propagowaniem idei czerwonkrzyskich i wartości jakie przyświecają organizacji. Do pozostałych działań należą działania charytatywne, edukacja uczniów, profilaktyka prozdrowotna, udział w olimpiadach i konkursach, propagowanie zdrowego stylu życia, wszelka aktywność społeczna, a także wspieranie oddziału PCK w Radomsku w działalności na rzecz lokalnej społeczności. Do czołowych przedsięwzięć Polskiego Czerwonego Krzyża, w które angażuje się nasze koło należą: Turniej Młoda Krew Ratuje Życie, kwesty uliczne min. „Wyprawka dla Żaka” i „Gwiazdka Czerwonokrzyska”, „Gorączka Złota”, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o HIV, AIDS i STD „Razem przeciw AIDS włączmy się do wspólnego działania”

Szkolne Koło PCK w ZSP nr 1 odnosi szereg sukcesów, które warto zaprezentować. Należą do nich czołowe miejsca w promowaniu honorowego krwiodawstwa na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, a także wszelka aktywność realizowana w szkole.

2012 – Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK w ZSP nr 1;

2012 – Wolontariusz PCK dla Marietty Mariankowskiej;

2013 – I miejsce w X Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” w kateg.

„NAJLEPSZA PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

etap wojewódzki;

XII 2015 – Legitymacja zasłużonego opiekuna Szkolnego Koła PCK dla p. Renaty Koniarskaiej;

2015 – Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK w powiecie dla ZSP nr 1;

2016 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na film promujący oddawanie krwi w Pabianicach dla koła w ZSP nr 1;

2016 – Wolontariusz PCK dla Kariny Dzieniarz;

XII 2016 – Odznaka Honorowa III stopnia PCK za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża dla opiekuna Szkolnego Koła PCK p. Renaty Koniarskiej;

2019 – II miejsce w XVI Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” w kateg.

„NAJLEPSZA PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

etap wojewódzki ;

2019 – I miejsce w XVI Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” we wszystkich trzech kategoriach.

„NAJLEPSZA PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

„AKTYWNOŚĆ”

„NAJWIĘKSZA ILOŚĆ ODDANEJ KRWI”

etap rejonowy

XII 2019 – Medal w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża dla opiekuna Szkolnego Koła PCK w ZSP nr 1 p. Renaty Koniarskiej ( Gala Wolontariatu połączona z obchodami 100-lecia obchodów PCK.)

Funkcje przewodniczącej Koła PCK w kolejnych latach pełniły :

Marietta Mariankowska

Anna Pawłowska

Karina Dzieniarz

Joanna Śliwakowska

Patrycja Żak

Opiekunem Szkolnego Koła PCK w ZSP nr 1 od 2010 roku jest mgr Renata Koniarska – pedagog szkolny i nauczycielka wychowania do życia w rodzinie.

FILM: Podsumowanie obchodów PCK – 8 maja

FILM: Wolontariuszka roku – Karina Dzieniarz

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 1 a

Galeria zdjęć 2

Galeria zdjęć 2 a

Galeria zdjęć 3

Galeria zdjęć 4

Galeria zdjęć 5

Uwaga!

Patronat medialny