Rekrutacja do projektu „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” – jesień 2018 r. – zakończona

Dodano: 19 kwietnia 2018

Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do udziału w zagranicznym projekcie nauki praktycznej zawodów mechanicznych „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku
z następujących profili zawodowych:
elektromechanik pojazdów samochodowych – ilość miejsc 5
mechanik pojazdów samochodowych – ilość miejsc 5
mechanik – monter maszyn i urządzeń – ilość miejsc 6
Czas trwania praktyk to okres: 15 – 26 października 2018 r.
Miejsce praktyk zawodowych to Bristol, Anglia – Zjednoczone Królestwo.

W trakcie trwania rekrutacji odbyło się spotkanie informacyjne (13 kwietnia 2018 r.) dla uczniów klas zawodowych, którego celem było zapoznanie młodzieży z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Zainteresowani dowiedzieli się o szczegółach projektu „Praktyka czyni mistrza”, poznali też cele i oczekiwane rezultaty, a także profity wynikające z udziału w przedsięwzięciu.

Już 27 kwietnia 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki postępowania rekrutacyjnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich.

mgr inż. Damian Pawlikowski – koordynator projektu
mgr Monika Zając – wsparcie językowe

Uwaga!

Patronat medialny