Z dzienniczka praktykanta/ki, cz. 4

Dodano: 3 czerwca 2017

Po raz ostatni zaglądamy do dzienniczka naszej młodzieży przebywającej na praktykach zagranicznych w Schkeuditz. Przez ostatnie cztery tygodnie grupa chłopców z kierunku: technik pojazdów samochodowych zdobywała wiedzę i umiejętności zawodowe w firmie VW Strauch Herr Henning Brendler, die Auto GmbH, wykonując np. czynności związane z kontrolą układu hamulcowego (wymiana płynu hamulcowego, sprawdzenie stanu klocków i tarcz hamulcowych oraz szczelności całego układu), naprawą układu wydechowego (spawanie jego elementów), przygotowaniem motocykla do przeglądu technicznego (naprawa układu zapłonowego i elektrycznego pojazdu), montażem silnika spalinowego w pojeździe samochodowym, lokalizowaniem i usuwaniem uszkodzeń w pojeździe na podstawie badań diagnostycznych. Ponadto uczniowie sprawdzali i dokonywali oceny własnych wyników pracy oraz pracy wykonanej przez innych praktykantów, analizowali dokumentację techniczną dotyczącą diagnozowania usterek i naprawy pojazdów samochodowych, dokonywali montażu elementów i podzespołów instalacji elektrycznej na podstawie schematów ideowych.

Grupa budowlana doskonaliła swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w firmie Vitalis (Bau), Gut Wehlitz w Schkeuditz. W ostatnim tygodniu grupa zajmowała się nakładaniem warstwy preparatu gruntującego, planowaniem właściwego rozmieszczenia płytek, malowaniem drzwi, ścian oraz balustrad, montażem altany ogrodowej oraz nakładaniem tynku ozdobnego na słupki ogrodzeniowe. Aby wykonać powyższe czynności młodzież musiała wykazać się umiejętnością dokonywania prac pomiarowych. Ponadto młodzież wykonywała ćwiczenia praktyczne związane z technologią pracy murarskiej z pustakami ściennymi, kontynuowała układanie i fugowanie płytek, doskonaliła techniki nakładania tynku ozdobnego, przeprowadzała renowację mebli ogrodowych, układała kostkę brukową oraz fugowała nawierzchnię z kostki brukowej.

Chłopcy z kierunku: technik mechanik spędzili 2 tygodnie w firmie Metallwerkstatt, 1 tydzień w firmie Elektronikwerkstatt, Gut Wehlitz w Schkeuditz oraz ostatni tydzień w firmie Hudraulik Markranstädt grupy „Nussbaum” w pobliżu Lipska, gdzie prace polegały na samodzielnym dokonywaniu montażu i demontażu narzędzi do obróbki metalu oraz obróbce metalu na podstawie rysunku technicznego, wykonywaniu niezbędnych pomiarów technicznych za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych, a także obsłudze tokarek i frezarek, maszyny do piaskowania części metalowych oraz maszyny do cięcia prętów stalowych. We wtorek (30.05.2017) polscy opiekunowie grupy udali się na wizytę monitorującą do firmy Nussbaum celem poznania jej historii i działalności produkcyjnej. Jest to zakład specjalizujący się w wytwarzaniu innowacyjnych systemów parkowania na potrzeby indywidualnego klienta. W warunkach produkcji konkurencyjnej, zakład chcąc uzyskać wyższą jakość oferowanych produktów, modyfikuje istniejące techniki wytwarzania. W celu uzyskania wyższej jakości wprowadza coraz nowowcześniejsze systemy komputerowego sterowania CNC. Polscy opiekunowie obserwowali młodzież przy obsłudze maszyn sterowanych komputerowo (wytłaczarka do blachy,  krawędziarka numeryczna, wypalarka plazmowa). Stażyści wykonywali cięgna stalowe, doskonalili umiejętności praktyczne w zakresie obróbki skrawaniem, cięcia, piłowania, szlifowania, piaskowania konstrukcji stalowych, łączenia elementów i podzespołów metalowych, obsługiwali maszyny do sterowanej komputerowo obróbki metali, dobierali narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń CNC, zapoznali się z powłokami ochronnymi dostępnymi w firmie, nanosili je na odpowiednie elementy konstrukcyjne, obsługiwali urzędzenia do powlekania proszkowego przygotowanego wcześniej materiału, stosowali metody wulkanizacji na gorąco, używali różnego rodzaju wierteł do obróbki metalu, dobierali wiertła w zależności od typu obrabianego materiału oraz zapoznali się z rożnymi rodzajami gwintów i połączeń śrubowych.

Przed wyjazdem do Polski przeprowadzono ewaluację praktyki zawodowej. Dokonano podsumowania przebiegu stażu, przekazane zostały spostrzeżenia i wnioski z analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnionych wcześniej przez stażystów i stażystki. Instytucja przyjmująca wręczyła uczestnikom i uczestniczkom projektu certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.
Co oferuje zagraniczny staż:
– podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych
– podniesienie umiejętności językowych
– podniesienie kompetencji interpersonalnych i społecznych
– podniesienie świadomości międzykulturowej
– zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego
– zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości
– zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia
– zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym
– atrakcyjny program kulturowy (wycieczki, zwiedzanie, bogata oferta spędzania czasu wolnego, integracja międzykulturowa)
– bezpłatny pobyt oraz kieszonkowe.

Zagraniczny staż dla wybranych uczniów i uczennic Technikum Mechaniczno-Budowlanego był możliwy, dzięki realizowanemu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku projektowi „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Koordynator projektu – mgr Aldona Skiba
mgr. inż. Daniel Dzieniarz

Zobacz zdjęcia

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny