elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu czujników elektronicznych z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Elektromechanik instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizujące.

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych oraz manualnych. Praca w tym zawodzie wymaga samokontroli, łatwości nawiązywania kontaktów, dokładności, odpowiedzialności i wytrwałości.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy w ramach przedmiotu nauka przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

Kwalifikacje zawodowa jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki: 
K1 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Ile mamy miejsc: 12

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki:
podstawy elektroniki i elektrotechniki, pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Perspektywy zatrudnienia w:
– stacjach diagnostycznych
– zakładach usługowo – naprawczych
– w służbie technicznej obsługi pojazdów

Elektromechanik pojazdów samochodowych może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Współpracujemy z :

  • PHU UNICAR Sp.j W i D Jaguścik
  • „Sukiennikk” Firma Handlowo- Usługowa Wojciech Sukiennik
  • Elektromechanika Pojazdowa Jacek Kawka
  • SKB Drive Tech są w Radomsku

W 3–letnim cyklu nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną podczas poszukiwania pracy!

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy lub są kierowani przez szkołę. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ciągu 3 dni w tygodniu

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny