technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się:
– organizowaniem i wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
– kontrolowaniem pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
– montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
– wykonywaniem konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Organizujemy dla naszych uczniów:
– wymiany międzynarodowe
– praktyki krajowe i zagraniczne
– uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Możliwości studiowania po technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to m.in. wyższe uczelnie techniczne.

Perspektywy zatrudnienia:
– firmy instalacyjne, które specjalizują się projektowaniu i wykonawstwie
związanym z energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką słoneczną, energetyką wodorową, energetyką geotermalną, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową
– przedsiębiorstwa zajmujące się przepisami prawa i normami dotyczącymi
ochrony środowiska.

Zmieniający się świat, postęp i nowoczesne technologie, konieczność ochrony środowiska naturalnego a także niezależność energetyczna Państwa, to cele przyświecające utworzeniu i kształceniu w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii w Technikum Mechaniczno- Budowlanym.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ, DAJĄCY DUŻE PERSPEKTYWY ORAZ MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY, BOWIEM ŁĄCZY ON ZE SOBĄ WIELE DZIEDZIN GOSPODARKI.

Najpiękniejsze jest to co naturalne. Uczymy się cenić naturę oraz korzystać z jej niewyczerpalnych źródeł. Dajemy możliwość praktycznego wykorzystanie umiejętności oraz zdobycia kwalifikacji do:
– montażu urządzeń energetyki odnawialnej, tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne,
– montażu pieców na biomasę,
– oceny właściwej eksploatacji i konserwacji systemów i urządzeń OŹE.

Podczas cyklu nauczania zapoznajemy z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania, realizacji i użytkowania systemów i urządzeń OŹE. Umożliwiamy pracę i ćwiczenia laboratoryjne oraz wykorzystanie programów komputerowych w nauczanym zakresie.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny