Nasza szkoła promuje zdrowie

Dodano: 31 marca 2014

Zdrowie to nie tylko brak chorób i niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu naszego organizmu. Na zdrowie wpływa mnóstwo czynników min. środowisko i styl życia. Ten ostatni zależy tylko od nas. Dlatego promując szeroko rozumiane zdrowie realizujemy w szkole działania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

Szkoła uzyskała akces przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, kolejny cel ZSP nr 1 to uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym roku szkolnym realizujemy projekt nordic walking „Na nogach po zdrowie” , dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia sportowe organizowane w szkole, zajęcia pozalekcyjne, organizowane wyjazdy sportowe takie jak narty czy snowboard. Wolontariuszki koła PCK realizowały program zajęć z przedszkolakami, prowadząc zajęcia o tematyce prozdrowotnej. Szkoła przystąpiła do programu edukacyjno – badawczego „Mądre Żywienie Zdrowe Pokolenie” w ramach którego min. zorganizowane były spotkania z dietetykiem i kosmetologiem. Po przeprowadzonej ewaluacji ZSP nr 1 uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Dietetyki za zaangażowanie w działania prozdrowotne naszej szkoły. To tylko niektóre działania Mechanika mające na celu uświadamianie młodzieży jak wiele w kwestii zdrowia zależy od nas. Niebawem Samorząd Uczniowski organizuje Dzień Zdrowego Żywienia akcentując ogromną rolę zdrowej żywności w naszej diecie, a już w piątek kolejny marsz Nordic Walking.

Tekst: mgr Renata Koniarska

dyplom_szkola_promujaca_zdrowie

Uwaga!

Patronat medialny