Podsumowaliśmy projekt unijny

Dodano: 11 października 2017

W dniu 10.10.2017 roku odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku w okresie 01.11.2016-31.10.2017 przy wsparciu finansowym programu unijnego Erasmus+ (kwota dofinansowania wynosiła 60079 EUR). W ramach projektu uczniowie i uczennice Technikum Mechaniczno-Budowlanego uczestniczyli w 4-tygodniowym stażu zagranicznym (08.05.2017-02.06.2017) w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Udział w mobilności edukacyjnej umożliwił naszym uczniom zdobycie bogatych doświadczeń zawodowych w dziedzinie mechaniki i budownictwa. Młodzież poszerzyła wiedzę teoretyczną i co szczególnie istotne praktyczne umiejętności w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik budownictwa.

Program praktyk był ściśle związany z obowiązującym w naszej szkole programem nauczania w w/w zawodach. Program ten uzupełniał i poszerzał wiedzę uczniów o znajomość innowacji technicznych. Zaplecze techniczne odbywanych zajęć było zgodne z najnowszymi trendami kształcenia zawodowego. Sposób przekazywania wiedzy praktycznej przez niemieckich opiekunów praktyk na pewno zaprocentuje w przyszłej pracy zawodowej uczestników wyjazdu.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwinęli również zdolności interpersonalne, stali się odważniejsi, pewniejsi siebie, kreatywni i przedsiębiorczy. Uwierzyli w swoje możliwości, umiejętności zawodowe oraz językowe. Współpraca z opiekunem i kolegami z praktyk pomoże w przyszłości w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich w miejscu pracy.

W trakcie odbywania praktyk zawodowych młodzież nie tylko zdobywała wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale także poznawała kulturę i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. Zostały również zorganizowane atrakcyjne wycieczki krajoznawcze, w tym zwiedzanie Berlina, Drezna i Lipska.

Celem konferencji było promowanie idei wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, promowanie działań mobilnościowych, promowanie idei aktywności edukacyjnej wśród uczniów, współpraca z pracodawcami, z instytucjami lokalnymi związanymi z edukacją oraz mediami. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: pani Anna Rochowska (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku), pan Artur Nowicki (Leitz-Polska Sp. z o.o.), pan Michał Jaguścik (P.U.H. UNICAR sp. j. W. i D. Jaguścik ZPChr), uczniowie i uczennice klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 i 7 w Radomsku wraz z opiekunami oraz lokalne media: Gazeta Radomszczańska oraz Niezależna Telewizja Lokalna w Radomsku.

Podczas konferencji uczestnikom projektu zostały wręczone portfolia z Certyfikatem potwierdzającym odbycie stażu zagranicznego w ilości 160 godzin, Kartą oceny efektów kształcenia w zawodzie, Indywidualną opinią niemieckich opiekunów o praktykantach, a także pamiątkowymi broszurami.

W listopadzie nasza szkoła rozpocznie realizację kolejnego przedsięwzięcia: dwuletniego projektu „Praktyka czyni mistrza” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W projekcie uczestniczyć będzie 52 uczniów naszej szkoły kształcących się na kierunkach:
– z Technikum Mechaniczno-Budowlanego:
– technik mechanik,
– technik budownictwa,
– technik pojazdów samochodowych,
– technik geodeta,
– z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Młodzież będzie uczestniczyć w 4-tygodniowych praktykach (TMB) i 2-tygodniowych praktykach (BSIS nr 4 i ZSZ nr 4) u angielskich przedsiębiorców.

mgr Aldona Skiba – koordynator projektu
mgr inż. Beata Dudek – opiekun grupy
mgr Monika Rakowska – opiekun grupy
mgr inż. Daniel Dzieniarz – opiekun grupy

Zobacz broszurę

Zobacz zdjęcia

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny