Spotkanie z uczestnikami mobilności do Rumunii

Dodano: 10 maja 2018

Dnia 9 maja 2018 rodzice oraz uczniowie, którzy pojadą do Rumunii, uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym. Międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbędą się w miejscowości Miroslava k. Jassy od 13 do 19 maja 2018. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w Polsce – uczestnicy będą tworzyć aplikacje mobilne ułatwiające uczenie się przy pomocy oprogramowania App Inventor 2 oraz brać udział w wycieczkach krajoznawczych oraz zajęciach kulturowych.
W trakcie zebrania:
1. Przedstawiono wyniki rekrutacji.
2. Omówiono cele projektu „Mobile applications to ease learning for students” w ramach programu Erasmus+.
3. Przedstawiono korzyści wynikające z udziału w projekcie oraz wykaz dokumentów, jakie otrzymają uczestnicy (certyfikaty uczestnictwa, dokumenty Europass Mobilność).
4. Zapoznano ze szkołą goszczącą w Rumunii: Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogalniceanu”.
5. Przedstawiono ofertę ubezpieczenia oraz nałożono obowiązek wyrobienia kart EKUZ.
6. Zapoznano z założeniami programowymi i harmonogramem wyjazdu.
7. Omówiono zasady BHP podczas wyjazdu.
8. Podano wykaz niezbędnego wyposażenia młodzieży.
9. Omówiono sprawy organizacyjne (miejsce zbiórki, transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie).
10. Wręczono rodzicom zgody na udział uczniów w wyjeździe.

erasmus_plus_logo

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

romania_before_2

Uwaga!

Patronat medialny